Kup prenumeratę i czytaj NK

Dr hab. Łukasz Hardt

polski ekonomista. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (jest profesorem tej uczelni), gdzie kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej; od 2016 roku członek Rady Polityki Pieniężnej.

Publikacje autora