dr hab. Katarzyna Roszewska

dr hab. WPiA Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, prowadzi prace badawcze w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, praw osób z niepełnosprawnościami

Publikacje autora

Zarejestruj się i zapisz się do newslettera, aby otrzymać wszystkie treści za darmo