Newsletter

dr hab. Anna Pacześniak

politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka ponad 100 publikacji na temat Unii Europejskiej, partii politycznych, populizmu, m.in. monografii „Europeizacja polskich partii politycznych” (2014), redaktorka książek „Anatomia porażki wyborczej” (2018), „Comprendre la Pologne. Société, politique et institutions” (2016), „Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie” (2014), „Europejska scena partyjna i jej aktorzy” (2014), „Populizm w Europie – defekt i przejaw demokracji” (2010)

Publikacje autora

Wybory do PE: wiatr w żagle eurosceptyków

Eurosceptykom nie udawało się blokować integracji europejskiej, bo byli w mniejszości i jak dotąd nie potrafili wypracować wspólnej strategii. Czy wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 to zmienią?