dr Adam Czerniak

doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalej i Politycznej Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor ds. badań Polityki Insight. Autor publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej i ekonomii instytucjonalne

Publikacje autora