Anton Saifullayeu

adiunkt w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktor naczelny portalu Białoruś 2020 (https://bialorus2020studium.pl). Zajmuje się studiami postkolonialnymi, historiozofią, antropologią kulturową w obszarze postsowieckiej Europy Wschodniej.

Publikacje autora