Andrzej Turkowski

politolog i socjolog, adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca, gdzie zajmuje się socjologią elit i wiedzy. W 2020 r. ukazała się jego książka "Zmagania na peryferiach: elity III RP o Rosji" (Wyd. Naukowe Scholar)

Publikacje autora