Adrian Brona

doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zdobywca nagrody Ministra Spraw Zagranicznych dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu stosunków międzynarodowych oraz Nagrody im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego dla najlepszej pracy magisterskiej na temat polskiej polityki zagranicznej. W swoich badaniach koncentruje się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Chin oraz relacjach polsko-chińskich.

Publikacje autora