Adam Błażowski

Inżynier branży efektywności energetycznej, publicysta. Współpracuje z Climate Knowledge and Innovation Community, europejskim publiczno-prywatnym partnerstwem dla innowacji dla klimatu. Jest jednym z założycieli fundacji FOTA4Climate działającej na rzecz przyrody oraz rzetelnej i otwartej debaty na temat wyzwań związanych ze zmianami klimatu w oparciu najlepszą dostępną wiedzę naukową. Jest pomysłodawcą “Listu Otwartego w sprawie ratowania niemieckiej energetyki jądrowej w obliczu katastrofalnych zmian klimatu”.

Publikacje autora