O autorze

Ewa Thompson
Ewa Thompson
Literaturoznawczyni, profesor literatury porównawczej i slawistyki na Rice University w Houston, redaktor naczelna kwartalnika „Sarmatian Review”. W 1963 r. ukończyła studia filologii rosyjskiej i angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, jest także absolwentką Konserwatorium Muzycznego w Sopocie, doktoryzowała się na Vanderbilt University w Nashville w 1967 r. W latach 1973–1974 była profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Virginia. Eseistka i publicystka; w Polsce pisuje w „Nowej Konfederacji”, „Tekstach Drugich”, „Arcanach”, a w USA m.in. w „The Washington Times”, „Slavic and East European Journal”, „Modern Age”, „Slavic Review” i „Houston Chronicle”. Autorka wielu książek, po polsku ukazały się: Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm (2002) i Witold Gombrowicz (2002).

Artykuły

Czy żałować róż na kraterze?

05 Cze 2014

Ta książka generuje sympatię i współczucie, gdy dotyczy maszyny Gułagu w Sowietach. Podnosi jednak również kwestię braku lojalności polskiej arystokracji, w tym samego autora, wobec swoich korzeni. Dwa rodzaje czytelników prawdopodobnie sięgają po „Na krawędzi…


Czy potrafimy się porozumiewać? Uwagi o współczesnym dyskursie

02 Sty 2014

Moralność i życie intelektualne są ze sobą nierozerwalnie związane. Aby prowadzić badania społeczne czy powiedzieć cos ważnego w jakiejkolwiek dziedzinie: filozofii, psychologii, polityce, literaturze; aby dojść do prawidłowych wniosków o czymkolwiek, należy podejść do badań…


Wielka polska powieść

21 Lis 2013

Postuluję: wielka polska powieść musi zostać napisana i naleciałości kolonializmu muszą z niej zniknąć. Polszczyznę trzeba odkolonizować i wydobyć z niej jej potencjał. Mimo że pole systemowe uszkodzono tysiące razy – to pole systemowe, które było…


Jak z Polaków zrobić faszystów

17 Paź 2013

Swoją książką o Bolesławie Piaseckim Mikołaj Kunicki dołączył do grupy historyków tworzących narrację neokolonialną o Polsce. Uniwersytet Ohio w USA jest jedynym bodajże amerykańskim uniwersytetem, który w swoim wydawnictwie posiada niewielką serię polską. Jej kierownikiem…