Kup prenumeratę i czytaj NK

Maria Libura w TVP3 o problemie pedofilii w Kościele

Aktualności,

Maria Libura w programie “Sądy przesądy – rozruby u Kuby” mówiła o problemie pedofilii:

“Od wielu lat wiele środowisk wewnątrz samego Kościoła postulowało rzetelne rozpoznanie problemu nadużyć wobec nieletnich. Z jakiegoś powodu trzeba było filmu zrobionego z zewnątrz, w sposób obrazowy pokazującego całe zło żeby zmienić język, którym Kościół mówi o tych sprawach. To wiąże się chyba ze szczególną pozycją czy sposobem myślenia o sobie kleru. Jest to sposób myślenia przyznający osobie sprawującej władzę pewien immunitet, jest to osoba, której wolno przekraczać pewne ogólnie przyjęte normy i którą trudno jest oskarżyć.”

Link do programu